Waarom Dealerdirect?

Privacy

Dealerdirect treedt op als bemiddelaar tussen particuliere verkopers en professionele kopers bij de verkoop van tweedehands voertuigen. Door de aard van die service beschikt Dealerdirect over bepaalde gegevens van haar gebruikers. Dealerdirect gebruikt enkel de gegevens die uitdrukkelijk en vrijwillig door haar gebruikers zijn verstrekt en die nodig zijn voor de optimale uitvoering van de geboden services.

Dealerdirect hecht veel belang aan de bescherming van uw persoonlijke gegevens. Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw gegevens vertrouwelijk worden behandeld en beveiligd. Uw gegevens zijn in de online autoveiling enkel zichtbaar voor Dealerdirect en worden niet openbaar gemaakt. Uw contactgegevens worden pas via e-mail aan de verkoper doorgegeven wanneer een (ver)koopovereenkomst gesloten is.

Alle in- en uitgaande telefoongesprekken worden door Dealerdirect opgenomen. Dat doen wij in ons en uw belang. Op die manier hoeft u minder schriftelijke informatie te verstrekken en het is gemakkelijk na te gaan welke afspraken telefonisch gemaakt zijn.

Dealerdirect geeft uw gegevens nooit door aan derden, tenzij het hiertoe genoodzaakt is op basis van de wet of een gerechtelijk bevel. Uw gegevens worden enkel intern gebruikt om onze service te verbeteren. U kunt altijd contact met ons opnemen om bezwaar aan te tekenen tegen het gebruik van uw gegevens of om uw gegevens op te vragen en/of te corrigeren.

Raadpleeg onze Algemene Voorwaarden voor meer informatie over de gegevensbehandeling.